Projektet Framgångsfaktorer för utveckling

Alt Text

En kort
beskrivning

Vi har varit både medarbetare och chefer innan vi blev ledarskapskonsulter. Efter snart 25 år som egna företagare och konsulter har vi funderat över det vi tror oss kunna och vet om arbetslivet i stort och på vilket sätt vi skulle kunna fortsätta att bidra till organisationer, chefer och medarbetare. Vi tror inte på att finslipa detaljerna förrän vi har bottnat de större frågorna. Idag styrs upplägg och innehåll i utbildning av chefer uppifrån och ned, eller utifrån och in. Perspektivet inifrån och ut, eller nedifrån och upp har fått för lite fokus. 

Har man inte bestämt sig för vad som är grundläggande och viktigt innan man väljer metoder och innehåll blir det svårt att träffa rätt trots goda ambitioner.

Vårt arbete syftar inledningsvis till att utforska utgångspunkter och tankemodeller som ligger till grund för upphandling av och val av sådana utvecklings- och utbildningsaktiviteter som har som syfte att stödja chefer och ledare i organisationer. Vårt fokus ligger på det stöd arbetsgivaren erbjuder för att chefen skall kunna utföra sin chefs- och ledargärning på bästa sätt.

Vi avser även kartlägga vilka resultat som beställarna av chefsstödjande aktiviteter uppfattar att man får och vilka framgångsfaktorer som beställarna ser som viktiga för att utbildnings- och utvecklingsinsatser skall ge effekt i vardagen?

Projektets delar

I drygt tjugo år har vi, Rafael Pimenta och Mårten Sallander, verkat som konsulter inom ledning och organisering i både offentlig förvaltning och näringslivet. Vi har utfört uppdrag i stora såväl som små organisationer och på samtliga nivåer.

Det vi ser och upplever bekymmersamt är: 

  • Att upphandlarna har för stora förväntningar givet de resurser man kan satsa. 
  • Att upphandlarna väljer olika koncept och sätter stor tilltro att just de i sig skall ge tillräcklig effekt.
  • Att upphandlarna väljer bort det med konsulterna gemensamma inledande utforskandet om deras aktuella situation, om problematiken just där och om möjliga potentialer. Det som skulle kunna bli skräddarsytt för en verksamhet får stå tillbaka för val av fasta koncept.
  • Att upphandlarna söker välprövade koncept av typen ”one size fits all” och som andra redan har prövat.

Vi vill nu med kvalitativa och vetenskapligt förankrade metoder försöka klarlägga bakgrunden till det vi tycker oss ha sett i upphandlingar inom delar av området ledning och organiserande och det stöd som ges till chefer i form av utbildning och liknande aktiviteter. 

Bli en del av

Projektets vänner

Det här projektet bygger på tanken om medskapande över tid. Genom att engagera dig i Utvecklingens vänner så är du med och driver utveckling för arbetslivet och helhetens bästa. Vi vänder oss till dig som är representant för ett företag eller organisation och/eller till dig som privatperson.

Hör av dig!

Bli en del av

Projektets vänner

Det här projektet bygger på tanken om medskapande över tid. Genom att engagera dig i Utvecklingens vänner så är du med och driver utveckling för arbetslivet och helhetens bästa. Vi vänder oss till dig som är representant för ett företag eller organisation och/eller till dig som privatperson.

Hör av dig!
Alt Text

Bli en del
av Projektets vänner

Det här forskningsprojektet bygger på tanken om medskapande över tid. Genom att engagera dig i Projektets vänner så är du med och driver utveckling för arbetslivet och helhetens bästa. Vi vänder oss till dig som är representant för ett företag eller organisation och/eller till dig som privatperson.
Att bli en del av den imaginära föreningen Utvecklingens vänner innebär att vi får prata med dig, några chefer samt beslutsfattare i er organisation och att du agerar möjliggörare för oss att prata med kloka personer i ditt närverk.

Lite av din tid

Det som krävs är att vi får låna lite av din tid och att frågeställningarna i den här studien intresserar dig samt att du själv är intresserad att reflektera över dem. Vi hoppas på att bli överraskade, att hitta något som är användbart och som kan komma dig och hela arbetslivet till del. 

Vi erbjuder

Vi erbjuder oss att löpande berätta för dig och er hur det går och om vad vi kommer fram till via återkoppling och vår podd Sluta Snacka Skit. Du kommer även att få ta del av slutresultatet via en återkopplande Workshop när vi kommit så långt i vårt projekt.

Friständigt projekt

Det här projektet är friständigt och har ingen finansiering av vedertagen modell. Vi kommer att arbeta vidare på finansiering baserat på tanken om crowdfunding och de små bidragens betydelse för helheten. Vi är beredda att genomföra studien helt med egna medel om så krävs.

Du och Ni kan vara

med i och aktivt stötta Utvecklingens vänner på flera sätt

Som organisation

 Som organisation på ett sponsringsliknande sätt med ett bidrag och att vi promotar er medverkan med namn och logotyp.

Som privatperson

 Som privatperson på ett sponsringsliknande sätt med eller utan ett bidrag och att vi tillåts visa på din medverkan med namn.

Jag är intresserad!

Rafael Pimenta
+46 707877799

info@kunskapsabonemanget.se

Mårten Sallander
+46 703312068

Vill du ta del av mer material?

Till arkiv

Kunskapsabonnemanget vi nu tar oss an att driva vidare har funnits under lång tid. Formen har bestått av att samla ett antal kunniga och intresserade människor kring ett tema och dokumentera samtalen. Genom fördjupande samtal ville man bättre förstå samspelets mekanismer, snarare än att komma fram till strukturer och metoder av allmän giltighet.

Vi vill förvalta och utveckla arvet och fortsätta bidra till nya insikter. Det nya har vi valt att kalla Kunskapsabonnemanget 2.0

Kontakt:

Rafael Pimenta

+46 707877799

pimenta@kunskapsabonnemanget.se

Mårten Sallander

+46 703312068

sallander@kunskapsabonnemanget.se