Start

Kunskapsabonnemanget


En kunskapsplattform för organisationens mänskliga sida och för tjänsteleveranssystem


Texter, teman och rapporter från Samarbetsdynamik AB


Texter, rapporter och frågor om organisationens mänskliga sida och om sociala mekanismer i tjänsteleveranssystem


Samarbetsdynamik AB har funnits i över fyrtio år. Vi har under denna tid samtalat och dokumenterat samtal med personer i arbetslivet om samarbete, arbetsmiljö och organisering. En svårighet under dessa år har varit att den så kallade diskursen – det vill säga samtalandet som sådant – döljer och negligerar viktiga fenomen och mekanismer som hör till området. Därmed försämras arbetsmiljön och effektiviteten begränsas. De kunskaper vi vunnit ur samtalen ligger utanför den ram som oftast behandlas i vardagsspråket och i konventionell forskning.


Detta gäller också relationerna mellan verksamheter och deras kunder. Sådana samtal kräver särskilda kunskapsplattformar inom de olika verksamheterna och inom de olika  tjänsteleveranssystemen. Den kunskap som då behöver byggas passar inte in i den konventionella akademiska metodologin varför vi varit tvungna att driva egen forskning och arrangera egna arenor för publicering av texterna.


Texterna har med tiden blivit allt mer omfattande. Då frågorna nu blivit högst aktuella har vi därför beslutat att samla en del av de viktigaste och mest efterfrågade texterna som vi skrivit före 2013 på denna hemsida  så att intresserade kan ta del av dem och ladda ner dem. En närmare information om vår verksamhet och texter efter 2013 finns på vår hemsida http://www.samarbetsdynamik.se.


Aktuella resonemang finns också på vår blogg  www.bengtharry.me