Videopresentationer

Kunskapsabonnemanget

 

En kunskapsplattform för organisationens mänskliga sida och för tjänsteleveranssystem

 

Texter, teman och rapporter från Samarbetsdynamik AB

 

På denna sida visar vi länkar till våra videopresentationer:

__________________________________________________________________________

 

Nedastående video berättar om vårt sätt att arbeta och bakgrunden till det material som presenteras på denna sida.

 

En utveckling med samarbete som utgångspunkt - en introduktion till vårt tänkande

 

__________________________________________________________________________

 

Många ambitiösa och välmenande planer får, när de sätts i sjön, inte den effekt man hoppats på. De kan till och med ibland leda till värre katastrofer än de försöker förhindra. Under detta ligger ett grundläggande principiellt problem med hur situationerna analyseras. Detta underliggande problem analyseras i denna video.Många ambitiösa och välmenande planer får, när de sätts i sjön, inte den effekt man hoppats på. De kan till och med ibland leda till värre katastrofer än de försöker förhindra. Under detta ligger ett grundläggande principiellt problem med hur situationerna analyseras. Detta underliggande problem analyseras i nefanstående video.

 

Vår analys av planeringsparadoxen

 

_________________________________________________________________________I

 

I en del samtal finns det anledning att tala om varandras sätt att medverka i den gemensamma verksamheten. Detta visar sig ofta vara svårt att samtala om varför det blir som det blir när man gör som man gör – utan att någon part känner sig orättvist anklagad; anklagad för att fatta fel beslut, eller för att inte hjälpa till tillräckligt. I denna video presenteras en annan typ av förklaring än de vanliga, till hur det som någon kan uppfatta som ” rena idiotin”, ändå kan vara både övertänkt och begripligt.

 

Olika former av rationalitet formar samtalsmönstret

 

_________________________________________________________________________

 

En video om samtal och analyser av komplexa kontexter och den förvirring och den risk för kaos som uppstår om man misslyckas med det. Videon bygger på Dave Snowdens Cynefin framework. Den avslutas med förslag till strategier som använder fokusgrupper och möjlighetsrum.

 

Att förstå och leva med den sociala accelerationens konsekvenser

 

_________________________________________________________________________

 

Under våren 2017 kommer våra Öppet Hus den 14:e i varje månad att handla om att utforska hur det kan bli som det blir när vi gör vad vi gör. Mötet den 14 februari ledde fram till en videopresentation som visar hur massproduktionsparadigmet kan leda till absurda resultat. Detta ilustreras med ett exempel från äldrevården men har ett mycket bredare tillämpningsområde än så.

 

Du kan se videon "henpower" här

 

_________________________________________________________________________

 

Vi har så småningom fått klart för oss att våra resonemang sannolikt är välgrundade och inte så svåra att ta till sig – om man bara vill. Däremot vill man inte. Den administrativa överbyggnaden värjer sig mot att försöka samtala om dagens viktiga samhällsproblem på ett sakligt och realistiskt sätt genom olika försvarsmekanismer. I denna video förklarar vi hur vi har resonerat.

 

Den administrativa överbyggnadens försvarsmekanismer

 

_________________________________________________________________________

 

Detta verkar bero på en oförmåga att använda det vi kallar triadisk kommunikation. Denna oförmåga hänger i sin tur samman med att vi lever med en föreställning om världen som statisk och ohistorisk. Denna föreställning lurar oss att tro att framtiden kan planeras fram. Framtiden blir istället till, undan för undan, beroende på de interaktioner vi har med varandra. Om detta talade jag på ett föredrag för CSMS vid deras konferens om modern militär professionalism den 14-15 juni 2017. Du kan höra föredraget här.

 

Försvarsmaktens värdegrund – framväxten av ett nytt paradigm för samarbete och samverkan.